Zarządzenie nr 71/2001

W sprawie powołania Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADIA)

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-06-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-06-21

Kategoria zarządzenia

Obrona cywilna

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:13:32.0