Zarządzenie nr 718/2018/P

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Miasta Poznania, położonej w Poznaniu przy ul. Moliera.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-10-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-10-17

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-14 16:13:30.0