Zarządzenie nr 744/2018/P

w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Władysława Sikorskiego 30 poprzez ustanowienie odrębnych własności samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-10-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-10-29

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-23 16:13:14.0