Zarządzenie nr 766/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Poznania lub ich części.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-10-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-10-31

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami#dyrektorzy jednostek organizacyjnych

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-02-15 16:12:24.0