Zarządzenie nr 805/2018/P

w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Morasko-Radojewo-Umultowo" klin zieleni w rejonie ul. F. Jaśkowiaka oraz "Morasko-Radojewo-Umultowo" Radojewo Zachód część C w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-13

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 08:14:42.0