Zarządzenie nr 821/2018/P

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Listy.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-17

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Jednostka przygotowująca

BSLk

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BSLk

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-02-15 16:12:24.0