Zarządzenie nr 822/2018/P

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Opiniowania Projektów List.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-11-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-11-17

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Jednostka przygotowująca

BSLk

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BSLk

Uchyla zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-23 16:13:14.0