Zarządzenie nr 86/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozbudowy ulic Dolna Wilda i Górna Wilda o dwukierunkową drogę dla rowerów.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-02-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-02-06

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0