Zarządzenie nr 915/2018/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Naramowickiej 149.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-13

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

nr księgi wieczystej i cena

Podstawa prawna

ochrona danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

Paweł Adamczak

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-19 16:14:37.0