Zarządzenie nr 937/2018/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ulicy Włodzimierza Majakowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: działka 126/2 i działka 129 z arkusza mapy 18, obręb Kobylepole, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00012899/6.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-18

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:56.0