Zarządzenie nr 939/2017/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących wielowariantowej koncepcji rozbudowy wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej, wraz z rozbudową skrzyżowań ul. Kurlandzkiej z ul. Wiatraczną i ul. Bobrzańską.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-21

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0