Zarządzenie nr 953/2017/P

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Poznania z działu 851, rozdział 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", na prowadzenie działalności Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu w 2018 roku, dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych uzależnieniem i wykluczeniem społecznym.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-12-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-12-27

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0