Zarządzenie nr 994/2018/P

w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. Wyborów Osiedlowych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-12-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-12-27

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Uchyla zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-22 16:14:38.0