Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
1695 2015-11-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
1665 2015-10-29 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1667 2015-10-29 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym przebudowy sieci wodociągowej TAK
1663 2015-10-28 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1648 2015-10-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego TAK
1641 2015-10-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego dwulokalowego TAK
1642 2015-10-26 zgłoszenie budowy dla rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1643 2015-10-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1625 2015-10-22 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynnei prośba o przełożenie akt ze spr.UA-V-A02.6743.1298.2015 NIE
1610 2015-10-21 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego wraz ze zb. bezodpływowym NIE
1609 2015-10-20 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE
1601 2015-10-19 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym TAK
1591 2015-10-16 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1593 2015-10-16 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego dwulokalowego NIE
1600 2015-10-16 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej NIE
1584 2015-10-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1572 2015-10-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy osiedlowej sieci cieplenj z rur stalowych preizolowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych A,B,C NIE
1576 2015-10-14 zgłoszenie budowybudynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z garażem NIE
1568 2015-10-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV NIE
1569 2015-10-13 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
1563 2015-10-12 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1542 2015-10-09 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego NIE
1529 2015-10-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1531 2015-10-07 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1526 2015-10-06 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnegoDZIENNIK W BOMIE NIE
1494 2015-10-01 zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej NIE
1496 2015-10-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym kanału sanitarnego grawitacyjnego łączącego przyłącze kanalizacji sanitarnej z istn. kanałem sanitarnym w ul. Krzywoustego  
1497 2015-10-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym- remont przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym  
1476 2015-09-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1475 2015-09-25 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego NIE
1457 2015-09-24 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego wolnostojącego z tymczasowym zbiornikiem bezodpływowym NIE
2673 2015-09-24 pozwolenie na budowę 2 b. jednorodzinnychzmiana pod nr: UA-VII-A07.6740.1443.2016 NIE
1450 2015-09-23 zgloszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn 0,4 kV NIE
1454 2015-09-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym oświetlenia zieleńca NIE
1429 2015-09-22 zgłoszenie zamiaru nadbudowy i przebudowy budowy b. jednorodzinnego NIE
1434 2015-09-22 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE
1438 2015-09-21 zgłoszenie zamiaru - przebudowa i zabezpieczenie istn. sieci  
1420 2015-09-18 zgłoszenie zamiaru budowy zjazdu z drogi publicznej NIE
1421 2015-09-18 zgłoszenie zamiaru remontu dachu w b. wielorodzinnym TAK
1426 2015-09-18 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego TAK
1427 2015-09-18 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego TAK
1405 2015-09-17 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego TAK
1408 2015-09-17 zgłoszenie zamiaru budowy sieci wodociągowej NIE
1410 2015-09-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego z infrastruktura techniczną TAK
1397 2015-09-15 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia parkowego na terenie parku im.Władysława Czarneckiego w Poznaniu NIE
1356 2015-09-09 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1362 2015-09-09 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1350 2015-09-08 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z garażem TAK
1339 2015-09-07 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1341 2015-09-07 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego TAK
1342 2015-09-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1330 2015-09-04 zgłoszenie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznych nn-0,4kV NIE
1331 2015-09-04 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
1332 2015-09-04 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1333 2015-09-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1336 2015-09-04 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego z garażem NIE
1324 2015-09-03 zgłoszenie budowy dla rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1321 2015-09-02 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
1306 2015-08-31 zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego , wolnostojącego NIE
1310 2015-08-31 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego w zabudowie szeregowej TAK
1311 2015-08-31 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i basenem zewnętrznym NIE
1298 2015-08-28 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego TAK
1285 2015-08-25 zgłoszenie budowy b. mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1286 2015-08-25 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1289 2015-08-25 zgłoszenie nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku jednorodzinnego TAK
1280 2015-08-24 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1265 2015-08-20 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1267 2015-08-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym wolno stojącego domu mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1259 2015-08-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1235 2015-08-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1236 2015-08-17 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1240 2015-08-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanymb. jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i garażem zewnętrznym TAK
1229 2015-08-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci wodociągowej NIE
1217 2015-08-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
1221 2015-08-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1223 2015-08-12 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym nowej sieci kanalizacji deszczowej NIE
1210 2015-08-11 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku drogi  
1199 2015-08-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV TAK
1195 2015-08-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1197 2015-08-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w zabudowie wolnostojącej NIE
1189 2015-08-05 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego TAK
1180 2015-08-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego NIE
1184 2015-08-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy sieci wodociągowej z przyłączami dla dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej NIE
1172 2015-07-31 zgłoszenie zamiaru wykonania przybudówki do budynku TAK
1167 2015-07-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej oraz zbiornika bezodpływowego TAK
1153 2015-07-28 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego TAK
1147 2015-07-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1148 2015-07-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci kanalizacji deszczowej NIE
1137 2015-07-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego TAK
1124 2015-07-22 zgłoszenie zamiaru zabudowy podcienia na parterze budynku NIE
1128 2015-07-22 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej NIE
1120 2015-07-21 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku mieszkalnego TAK
1109 2015-07-20 zgłoszenie zamiaru budowy kanału sanitarnego wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami do posesji NIE
1110 2015-07-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego NIE
1111 2015-07-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego NIE
1100 2015-07-16 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budynku jednorodzinnego NIE
1083 2015-07-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej n.n.  
1089 2015-07-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla przebudowy i rozbudowy domu mieszkalnego jednorodzinnego na dom mieszkalny z lokalem usługowym na parterze oraz garażem i niezbędną infrastrukturą TAK
1070 2015-07-14 zgłoszenie zamiaru budowy (z projektem budowlanym) sieci wodociągowej NIE
1073 2015-07-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym b. jednorodzinnego TAK