Zgłoszenia robót budowlanych

Wyszukiwanie
Numer sprawy Data zgłoszenia Treść zgłoszenia Decyzja sprzeciwu
317 2016-03-08 zgłoszenie przebudowy i rozbudowy budynku jednorodzinnego NIE
319 2016-03-08 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
312 2016-03-07 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn. NIE
307 2016-03-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym remontu sieci rozdzielczej na odc.W1-T1 wraz z budową przyłączy cieplnych na odc.T1-W2, T1-W3,W4-W5 NIE
308 2016-03-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
284 2016-03-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym instalacji sanitarnych NIE
289 2016-03-01 zgłoszenie zamiaru budowy części gospodarczo-garażowej TAK
275 2016-02-29 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
260 2016-02-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
259 2016-02-25 zgłoszenie budowy sieci wodociągowej TAK
265 2016-02-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE
249 2016-02-24 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym stacji transformatorowej MST oraz linii kablowych nn oraz złączy kablowych NIE
239 2016-02-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kablowej nn 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych NIE
234 2016-02-22 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE
416 2016-02-22 pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
226 2016-02-19 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
199 2016-02-16 zgłoszenie przebudowy i rozbudowy budynku jednorodzinnego NIE
203 2016-02-16 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
189 2016-02-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego NIE
178 2016-02-12 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego TAK
185 2016-02-12 zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
171 2016-02-11 zgłoszenie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy b. jednorodzinnego NIE
160 2016-02-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projekltem budowlanym sieci wodociągowej NIE
154 2016-02-09 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego z dwoma lokalami mieszkalnymi i garażem NIE
157 2016-02-09 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej NIE
143 2016-02-08 zgłoszenie budowy domu mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z wew.instalacją gazu NIE
147 2016-02-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym wodociągu NIE
141 2016-02-05 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego NIE
130 2016-02-04 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego NIE
136 2016-02-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
137 2016-02-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
123 2016-02-02 zgłoszenie rozbudowy budynku jednorodzinnego wraz z ociepleniem budynku istniejącego NIE
126 2016-02-02 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego NIE
108 2016-02-01 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wbudowanym NIE
109 2016-02-01 zgłoszenie budowy z projektem budowlanym energetycznej linii kablowej nn wraz ze złączami kablowymi typu ZK1x4P i ZK1x2P NIE
121 2016-02-01 zgłoszenie zamiaru z projektem budowlanym sieci kanalizacji sanitarnek NIE
100 2016-01-29 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
89 2016-01-27 zgłoszenie zamiaru wykonania przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
83 2016-01-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
84 2016-01-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
85 2016-01-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego NIE
76 2016-01-25 zgłoszenie przebudowy i rozbudowy b. jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej NIE
80 2016-01-25 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej nn TAK
81 2016-01-25 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
73 2016-01-22 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami NIE
63 2016-01-21 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
64 2016-01-21 zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej NIE
54 2016-01-18 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej TAK
43 2016-01-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków NIE
44 2016-01-15 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej TAK
45 2016-01-15 zgłoszenie budowy 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych NIE
41 2016-01-14 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej NIE
33 2016-01-13 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
34 2016-01-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
23 2016-01-11 zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego TAK
25 2016-01-11 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci kablowej nn 0,4kV NIE
7 2016-01-05 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej w ul.Śliskiej NIE
3 2016-01-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym linii kablowej energetycznej - wcinka w istn. linię kablową do projekt. szafki kablowej SK-4 i dalej do proj.złącz kablowych NIE
1957 2015-12-31 zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na lokal użytkowy o funkcji usługowej NIE
1954 2015-12-30 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym infrastruktury zewnętrznej oraz remontu istniejącego budynku niedźwiedziarni na terenie nowego Zoo NIE
1938 2015-12-28 zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego z infrastrukturą oraz zjazdem NIE
1941 2015-12-28 zgłoszenie rozbudowy b. jednorodzinnego o wiatrołap TAK
1934 2015-12-23 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1923 2015-12-22 zgłoszenie przebudowy i rozbudowy b. mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej TAK
1925 2015-12-22 zgłoszenie rozbudowy b. jednorodzinnego - dobudowa do istn. budynku jednorodzinnego części gosp.-pomocniczej i garażowej NIE
1926 2015-12-22 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego TAK
1913 2015-12-21 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wbudowanym TAK
1914 2015-12-21 zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn.- 0,4 kV NIE
1915 2015-12-21 zgłoszenie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn.-0,4 kV NIE
1911 2015-12-18 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1909 2015-12-17 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1904 2015-12-16 zgłoszenie przebudowy b. jednorodzinnego NIE
1889 2015-12-11 zgłoszenie zamiaru przebudowy linii 110kV Krauthofera-Junikowo/HCP TAK
1870 2015-12-10 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego dwulokalowego NIE
1873 2015-12-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego NIE
1875 2015-12-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego NIE
1876 2015-12-10 zgłoszenie budowy b. jednorodzinnego oraz zbiornika bezodpływowego NIE
1877 2015-12-10 zgłoszenie rozbudowy balkonu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym NIE
1878 2015-12-10 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodoc. i kanalizacyjnych NIE
1868 2015-12-09 zgłoszenie zamiaru budowy b. jednorodzinnego NIE
1857 2015-12-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1862 2015-12-08 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym - budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych Tesla wraz z niezbędną iinfrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu TAK
1834 2015-12-03 zgloszenie zamiaru budowy sieci kanalizacjj sanitarnej NIE
1835 2015-12-03 zgłoszenie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1839 2015-12-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kVDZIENNIK BOM NIE
1828 2015-12-01 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym budowy sieci wodociągowej NIE
1811 2015-11-27 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci kablowej nn 0,4kV od istniejącej linii napowietrznej do złączy kablowych budynków mieszkalnych; budowa sieci NIE
1806 2015-11-26 zgłoszenie zamiaru przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w zakresie parteru NIE
1808 2015-11-26 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w bryle budynku wraz z tymczasowym szambem NIE
1802 2015-11-25 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrzną instalacją gazu NIE
1805 2015-11-25 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego NIE
1786 2015-11-24 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem NIE
1782 2015-11-23 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego TAK
1778 2015-11-20 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym dla budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na os.Zwycięstwa NIE
1752 2015-11-13 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych A,B,C TAK
1746 2015-11-12 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego NIE
1747 2015-11-10 zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego TAK
1716 2015-11-05 zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego TAK
1701 2015-11-04 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym sieci wodociągowej NIE
1695 2015-11-03 zgłoszenie zamiaru budowy z projektem budowlanym elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV NIE