Oferta: rzecznik prasowy

Data publikacji: 2018-01-11
Nr ref.: DO.1100.3.2018
Jednostka: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Stanowisko: rzecznik prasowy
Informacje dodatkowe: pełen etat

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-02-05

Zakres podstawowych czynności

 1. przygotowanie materiałów informacyjnych,
 2. utrzymywanie kontaktów z mediami,
 3. kształtowanie pozytywnego wizerunku POSiR,
 4. współpraca z Urzędem Miasta Poznania w zakresie realizacji wspólnej polityki medialnej,
 5. prowadzenie strony internetowej,
 6. prowadzenie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń organizowanych przez POSiR,
 7. organizacja konferencji prasowych,
 8. pośrednictwo w kontaktach dyrekcji POSiR z jednostkami zewnętrznymi,
 9. prowadzenie bieżącego kalendarza dyrekcji POSiR i organizacja spotkań.

Wymagania obowiązkowe

 1. wykształcenie wyższe
 2. minimum roczny staż pracy,
 3. doświadczenie we współpracy z mediami,
 4. znajomość obsługi pakietu MS Office,
 5. umiejętność pracy pod presją czasu,
 6. wysoka kultura osobista,
 7. biegła znajomość języka angielskiego.

  

Wymagania dodatkowe

 1. znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 2. prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys i list motywacyjny,
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Kserokopie dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Inne informacje:

praca administracyjna przy komputerze, wymaga bezpośredniej kontaktu z klientem, miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego.

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru DO.1100.3.2018.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Katarzyna Kubala
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-05 16:18 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)