Oferta: ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

Data publikacji: 2019-06-25
Nr ref.: SOUK/128/2019
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (połączony Wydział Spraw Obywatelskich i Wydział Komunikacji)
Stanowisko: ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-08-13

Zakres podstawowych czynności

 • obsługa administracyjna Wydziału w zakresie czynności kancelaryjnych
 • prowadzenie spraw związanych z aktami wewnętrznymi Wydziału oraz sprawozdawczością
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów Wydziału
 • udostępnianie informacji publicznej

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie średnie/ wyższe
 • minimum trzy lata stażu pracy przy wykształceniu średnim
 • doświadczenie pracy w sekretariacie/na stanowiskach organizacyjnych
 • wiedza z zakresu ustawy o ewidencji ludności oraz dowodach osobistych wraz z aktami wykonawczymi
 • umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu
 • bardzo dobra umiejętności obsługi programów pakietu Office

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad stosowania Instrukcji Kancelaryjnej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca przy komputerze
 • bezpośrednia obsługa klienta
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_SOUK_128.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kinga Michalczyk
ostatnia zmiana w dniu 2019-08-13 08:48 - informacja o wyniku (Aktualizacja)