Uchwała nr LV/1012/VII/2017 z dnia 2017-10-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LV/1012/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/168/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Data podjęcia:

2017-10-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-10-17 00:00:00.0