Uchwała nr LV/1014/VII/2017 z dnia 2017-10-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LV/1014/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 17-10-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf AQUANET S.A. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Poznania na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Data podjęcia:

2017-10-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODARKA KOMUNALNA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian