Uchwała nr LVI/1023/VII/2017 z dnia 2017-11-07

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LVI/1023/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07-11-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf TRUST SA za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Poznania na okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 kwietnia 2018 roku.

Data podjęcia:

2017-11-07

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian