Uchwała nr LXI/1123/VII/2018 z dnia 2018-01-23

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXI/1123/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23-01-2018 w sprawie przyjęcia "Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019".

Data podjęcia:

2018-01-23

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian