Uchwała nr LXIV/1185/VII/2018 z dnia 2018-04-03

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXIV/1185/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 03-04-2018 w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2018.

Data podjęcia:

2018-04-03

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwały zmieniające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian