Uchwała nr LXVII/1236/VII/2018 z dnia 2018-05-22

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXVII/1236/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Miasta Poznania oraz zasad świadczenia usług i prowadzenia prac na cmentarzach komunalnych Miasta Poznania.

Data podjęcia:

2018-05-22

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2018-06-01
  • Pozycja w dzienniku: 4429

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODARKA KOMUNALNA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-05-22 00:00:00.0