Uchwała nr LXVII/1237/VII/2018 z dnia 2018-05-22

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXVII/1237/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ.

Data podjęcia:

2018-05-22

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kategorie tematyczne:

  • ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian