Uchwała nr LXV/1203/VII/2018 z dnia 2018-04-17

Status aktu:

obowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr LXV/1203/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 17-04-2018 w sprawie zmiany nazwy ronda Felicjana Sypniewskiego na Wielka Starołęka.

Data podjęcia:

2018-04-17

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Kategorie tematyczne:

  • RÓŻNE

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-04-17 00:00:00.0