Uchwała nr XLIV/679/VI/2013 z dnia 2013-01-08

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XLIV/679/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 08-01-2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania.

Data podjęcia:

2013-01-08

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchyla uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODARKA KOMUNALNA

Dokumenty aktu prawnego

Rozstrzygnięcia organów nadzorczych

  1. Rozstrzygnięcie Wojewoda z dnia 2013-02-13, treść:
    stwierdzenie nieważności uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian