Uchwała nr XXXI/449/VI/2012 z dnia 2012-05-22

Informacje dla niesłyszących

Status aktu:

nieobowiązujący

Tytuł:

Uchwała Nr XXXI/449/VI/2012 Rady Miasta Poznania z dnia 22-05-2012 zmieniająca uchwałę Nr LVIII/780/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania

Data podjęcia:

2012-05-22

Data wejścia w życie:

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego:

  • Data ogłoszenia: 2012-06-08
  • Pozycja w dzienniku: 2527

Zmienia uchwałę

Uchwały uchylające bieżącą uchwałę

Kategorie tematyczne:

  • GOSPODARKA KOMUNALNA

Dokumenty aktu prawnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny

Uchwałę w imieniu Prezydenta realizuje:

Historia zmian