Oferta: DS. PODATKÓW I OPŁAT

Data publikacji: 2017-12-29
Nr ref.: FN/202/2017
Wydział: Wydział Finansowy
Stanowisko: DS. PODATKÓW I OPŁAT
Informacje dodatkowe: Oddział Podatków i Opłat Lokalnych

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-02-08

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie udzielania ulg w spłacie należności podatkowych, w tym m.in.: prowadzenie ewidencji wniosków, postępowań wyjaśniających, dokonywanie oględzin nieruchomości, opracowywanie postanowień i decyzji administracyjnych,  rozpatrywanie zażaleń/odwołań, przygotowywanie zaświadczeń o pomocy de minimis dla beneficjentów pomocy publicznej
 • sporządzanie ewidencji i sprawozdań
 • wyjaśnianie spraw w postępowaniu podatkowo - egzekucyjnym we współpracy z innymi oddziałami Urzędu oraz organami skarbowymi
 • obsługa interesantów

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe 
 • doświadczenie w stosowaniu przepisów prawa podatkowego
 • dobra znajomość przepisów ustaw: ordynacja podatkowa, kodeks postępowania podatkowego, o finansach publicznych,
  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o pomocy publicznej oraz o podatkach i opłatach lokalnych
 • umiejętność stosowania procedury administracyjnej

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie kierunkowe: ekonomiczne, prawo, administracyjne
 • studia podyplomowe  zakresu podatków, finansów publicznych
 • doświadczenie w jednostkach administracji publicznej
 • doświadczenie w obsłudze klienta w obszarze usług finansowych/podatkowych 

Wymagane dokumenty

 • informacje obejmujące życiorys i list motywacyjny - formularz interaktywny dostępny przy ogłoszeniu
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy: praca gł. przy komputerze, związana z bezpośrednią obsługą klienta;
wyjściami poza miejsce pracy, stanowisko nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.  

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze.doc format DOC

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Teresa Dmochowska-Weber
ostatnia zmiana w dniu 2018-02-08 08:46 - Informacja o wynikach naboru (Aktualizacja)