Oferta: DS. ROZLICZEŃ

Data publikacji: 2018-06-07
Nr ref.: GN/108/2018
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Stanowisko: DS. ROZLICZEŃ

Data rozstrzygnięcia oferty

2018-07-03

Zakres podstawowych czynności

prowadzenie postępowań dotyczących:

 • bezumownego korzystania z nieruchomości zarządzanych przez Wydział
 • bezumownego korzystania przez Miasto Poznań lub Skarb Państwa z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych
 • nakładów poniesionych przez bezumownych użytkowników na gruntach Miasta lub Skarb Państwa z wyjątkiem infrastruktury
 • stwierdzania nabycia prawa użytkowania z mocy prawa w odniesieniu do nieruchomości Miasta lub Skarbu Państwa
 • ustanawiania służebności, prawa użytkowania na nieruchomościach Miasta Poznania oraz Skarbu Państwa, zmieniania ich treści oraz wygaszania w zakresie nie dotyczącym infrastruktury

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie - prawo, administracja, gospodarka przestrzenna
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie gospodarki nieruchomościami
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego
 • umiejętność obsługi klienta

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia, studia podyplomowe z zakresu prawa, gospodarki nieruchomościami, administracji, gospodarki przestrzennej

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • oryginały świadectw pracy i dokumentów potwierdzających wykształcenie należy okazać na rozmowie kwalifikacyjnej

Inne informacje:

Warunki pracy: praca głównie przy komputerze, wymaga bezpośredniego komunikowania się z klientami i instytucjami, możliwe wyjścia poza miejsce pracy; miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy)

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_GN_108.doc format DOC

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kinga Michalczyk
ostatnia zmiana w dniu 2018-07-03 11:13 - informacja o wyniku naboru (Aktualizacja)