Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.61.2019.JW - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego - strefa seniora.

24/04/2019

Symbol: ZOU-XII.271.207.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i instalacja wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

25/04/2019

Symbol: ZOU-XII.271.57.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych PCŚ

26/04/2019

Symbol: ZOU-XII.271.72.2019.MA - zamówienie na usługi społeczne na:

Organizacja staży i praktyk zawodowych

29/04/2019

Symbol: ZOU-XII.271.56.2019.MM - przetarg nieograniczony na:

Budowa budynku ratownictwa wodnego i specjalistycznego oraz budynku magazynowego w Poznaniu przy ul. Lotniczej/5stycznia

30/04/2019

Symbol: ZOU-XII.271.31.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Dostawa 48 notebooków

06/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.74.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Wykaszanie rdestnicy kędzierzawej w jeziorze Rusałka

07/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.70.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Przebudowę pomieszczeń i remont IIp budynku - etap I

07/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.44.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Dostawa wyposażenia fryzjerskiego oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego.

07/05/2019

Symbol: ZOU-XII.271.47.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa wraz z montażem wyposażenia w ramach realizacji projektu "Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu"

08/05/2019