Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.97.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa systemu komputerowego IBM

19/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.106.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowej terenów sportowo - rekreacyjnych

22/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.65.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie użytkowaniaśrodków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego

23/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.55.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa z montażem narzędzi i pomocy dydaktycznych oraz szkolenie w zakresie ich użytkowania

23/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.69.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych oraz szkolenie w zakresie ich użytkowania

24/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.105.2019.LJ - przetarg nieograniczony na:

Kompleksowa organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Expo Real 2019 w Monachium, Niemcy.

25/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.60.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa z montażem i szkoleniem wyposażenia gastronomicznego do pracowni szkolnej

26/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.107.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i wdrożenie narzędzi diagnostyczno-edukacyjnych dla 30 szkół, w tym komputerowych testów i e-kwestionariuszy na Platformie e-learningowej.

29/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.86.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa  3 fabrycznie nowychserwerów określonych w załączniku nr 1a do wzoru umowy i rozbudowa 3 istniejących serwerów Zamawiającego, określona w załączniku nr 1b do wzoru umowy.

Wymagane jest zapewnienie minimum 60 miesięcznego okresu gwarancji producenta
i sprzedającego na serwery (opisane w załączniku nr 1a do umowy) i minimum
12 miesięcznego okresu gwarancji na dyski SSD i karty sieciowe (opisane
w załączniku nr 1b do umowy).

Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik
nr 9 do SIWZ.

29/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.54.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa stanowisk z montażem do pracowni szkolnej oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego.

30/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.66.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego do pracowni szkolnej oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego.

31/07/2019

Symbol: ZOU-XII.271.62.2019.MM - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni elektronicznej oraz szkolenie w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

05/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.82.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Muzeum Enigmy w Poznaniu"

12/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.103.2019.MM - przetarg nieograniczony na:

Zapewnienie stałego dostępu do Internetu, utrzymanie sieci oraz obsługi platformy cyfrowej (elektronicznej platformy szkoleniowej) w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu" w okresie trwałości projektu.

13/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.98.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Usługa sprzątania terenów zewnętrznych i odśnieżania nieruchomości Urzędu Miasta Poznania.

13/08/2019