Oferta: ds. nabywania nieruchomości

Data publikacji: 2019-05-16
Nr ref.: GN/95/2019
Wydział: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Stanowisko: ds. nabywania nieruchomości

Data rozstrzygnięcia oferty

2019-06-26

Zakres podstawowych czynności

 • prowadzenie spraw z zakresu nabywania nieruchomości na rzecz Miasta Poznania i Skarbu Państwa
  w trybie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, przejęcia, przekazania, wywłaszczenia oraz
  w związku z uchwalaniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • wykonywanie czynności administracyjnych i kancelaryjnych w związku z prowadzonymi sprawami

Wymagania obowiązkowe

 • wykształcenie wyższe na kierunkach: prawo, administracja, gospodarka przestrzenna lub na innym kierunku w połączeniu z co najmniej rocznym doświadczeniem w obszarze gospodarki nieruchomościami
 • znajomość Ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • wiedza z zakresu form nabywania nieruchomości do zasobu jednostek samorządowych
 • umiejętność bezpośredniej obsługi klienta

Wymagania dodatkowe

 • studia/kursy/szkolenia w zakresie gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej, zarządzania projektami
 • aplikacja radcy prawnego
 • uprawnienia w zakresie wycen nieruchomości
 • doświadczenie w gospodarce nieruchomościami w podmiotach publicznych

Wymagane dokumenty

 • wypełnienie formularza aplikacyjnego on-line
 • kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje - prosimy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną

Inne informacje:

Warunki pracy:

 • praca administracyjna głównie przy komputerze
 • bezpośredni kontakt z klientami i instytucjami
 • wyjścia poza miejsce pracy
 • miejsce pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • udział w kształtowaniu Miasta
 • wsparcie i przestrzeń do rozwoju zawodowego
 • 13 pensja, dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dopłata do wypoczynku, karta Multisport, nieoprocentowane pożyczki)
 • przyjazne warunki do godzenia życia zawodowego z rodzinnym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym nabór jest niższy niż 6%.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wyłonionych przez komisję. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do okazania na rozmowie kwalifikacyjnej dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

APLIKUJ (formularz aplikacyjny on-line)

(Jeżeli formularz aplikacyjny nie otwiera się, przejdź do linku dostępnego przy nazwie stanowiska pracy na stronie z wykazem ofert pracy).

Informacja o wyniku naboru

info_o_ naborze_95_2019.docx plik binarny

Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w formularzu aplikacyjnym on-line.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Anna Ajchsztet
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-26 10:44 - informacja o naborze (Aktualizacja)