Zamówienie: ZZM.ZP/252-07/17P

Sygnatura zamówienia: ZZM.ZP/252-07/17P
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 6 marca 2017
Kwota postępowania: pon. wart. z art. 11 ust. 8 PZP
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Jednostka Urzędu Miasta Poznania

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań
kontakt: 61 8608500, fax 61860 8512
email: kancelaria@zzmpoznan.pl

Przedmiot zamówienia

Zaprojektowanie i rozbudowa placu zabaw na terenie parku Sołackiego w Poznaniu 

Termin składania ofert/wniosków

21 marca 2017 do godz. 11:45

Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP

6 marca 2017

Ogłoszenie

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Adam Szymanowski
ostatnia zmiana w dniu 2017-03-06 10:46 - ogłoszenie (Wprowadzenie informacji)