Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.XXLO/251-4/2018 - przetarg nieograniczony na:

Budowa oświetlenia boiska sportowego zlokalizowanego terenie XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego na osiedlu Wichrowe Wzgórze 111 w Poznaniu

26/09/2018

Symbol: 4/2018/pn - przetarg nieograniczony na:

Remont wnętrz budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu przy  ul. Fabianowo 2

26/09/2018

Symbol: ZP.212.65.2018 - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz świadczenie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Roboty budowlane w oddziale

Rataje POSiR

27/09/2018

Symbol: ZSP4.ZP.252.1.2018 - przetarg nieograniczony na:

Remont elewacji wewnętrznej wschodniej (od strony dziedzińca  szkolnego) budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 położonego przy ul. Garbary 82 w Poznaniu - II etap.

27/09/2018

Symbol: ZOU-XII.271.154.2018.MC - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja i rozbudowa platformy wirtualizacyjnej systemów serwerowych Infrastruktury Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

28/09/2018

Symbol: SP25.ZP.252.1.2018 - przetarg nieograniczony na:

Renowacja elewacji budynku C w Szkole Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino, przy ul. Prądzyńskiego 53 w Poznaniu.

28/09/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-37/18P - przetarg nieograniczony na:

Rewitalizacja Parku Lasek Dębiec-rozbiórka starej nawierzchni i wykonanie alejki z nawierzchni bitumicznej wraz z zatoczkami na ławki i odremontowanymi elementami małej architektury

28/09/2018

Symbol: SAT/271/50/2018 - przetarg nieograniczony na:

Usługi z zakresu ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych 

01/10/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-31/18P - przetarg nieograniczony na:

Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Poznania - XI części (rejonów)

01/10/2018

Symbol: ZP.212.64.2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest remont Sali C Budynku Obsługi Imprez na terenie POSIR O/Malta w Poznaniu ul Wiankowa 3.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych i budowlano wykończeniowych, w tym m.in:1) demontaż starych posadzek z płytek ceramicznych i wykładziny i wykonanie nowych posadzek ceramicznych.2) demontaż sufitów z NG i typu OWA i wykonanie nowych sufitów systemowych.3) prace wykończeniowe polegające na wykonaniu i malowaniu gładzi, wykonanie zabudów z NG, betonu ozdobnego, blach ozdobnych perforowanych,4) montaż ekranu, wymiana opraw i osprzętu elektrycznego.5) zabudowy z metalowych blach ozdobnych.

03/10/2018

Symbol: SP6.ZP/252-04/18 - przetarg nieograniczony na:

Remont kortu tenisowego wraz z rozebraniem starego ogrodzenia przy korcie i boisku do siatkówki oraz wykonanie nowych ogrodzeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na os. Rusa 56 w Poznaniu.

03/10/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-38/18P - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską w Poznaniu - etap I

04/10/2018

Symbol: ZOU-XII.271.139.2018.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja i instalacja wyposażenia oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowego.

05/10/2018

Symbol: ZP.212.66.2018 - przetarg nieograniczony na:

Budowa oświetlenia ścieżki spacerowej oraz rowerowej od południowej oraz zachodniej oraz zachodniej strony jeziora na terenie POSiR Oddział Malta, Poznań, ul. Wiankowa 3.

09/10/2018

Symbol: UK.D.340-4/18 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, montaż i uruchomienie prefabrykowanych, automatycznych toalet publicznych wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia

09/10/2018

Symbol: UK.D.340-5/18 - przetarg nieograniczony na:

Budowa schroniska dla zwierząt w Poznaniu

11/10/2018

Symbol: SP75/ZP/231/1/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego "Małej Szkoły" wraz z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej nr 75 w Poznaniu, na podstawie projektu koncepcyjnego.

15/10/2018

Symbol: ZOU-XII.271.138.2018.MA - konkurs na:

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ SIEDZIBY TEATRU MUZYCZNEGO W POZNANIU

COMPETITION ON DEVELOPING ARCHITECTURAL CONCEPTION FOR SEAT OF THE MUSICAL THEATRE IN POZNAN

18/10/2018