Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.212.39.2018 - przetarg nieograniczony na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Modernizacja trybun głównych na Torze Regatowym Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3- etap III

23/07/2018

Symbol: ZOU-XII.271.89.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Konserwację i utrzymanie w sprawności Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Miasta Poznania.

24/07/2018

Symbol: ZOU-XII.271.95.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie okresowych przeglądów oraz utrzymanie w ruchu systemu klimatyzacji i wentylacji w budynkach Urzędu Miasta Poznania

24/07/2018

Symbol: ZP.PN.251.2.2018 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu nad pierwszym piętrem i wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczego Żłobka "Stokrotka" położonego przy Al. Wielkopolskiej 21/25 w Poznaniu - 3 zadania

24/07/2018

Symbol: ZOU-XII.271.99.2018.HS - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie przestrzennej instalacji (rzeźby) inspirowanej przekrojem wałów obronnych Mieszka I na ostrowie Tumskim w Poznaniu.

26/07/2018

Symbol: ZOU-XII.271.105.2018.LS - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku ratownictwa wodnego 
i specjalistycznego oraz budynku magazynowego w Poznaniu przy ul. Lotniczej/5stycznia" (działka nr 163/17, ark. 01, obręb Ławica II).

30/07/2018

Symbol: ZP.212.45.2018 - przetarg nieograniczony na:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Nadolnik w Poznaniu

30/07/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-24/18P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania ul. Kościelnej w Poznaniu.

31/07/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-23/18P - przetarg nieograniczony na:

Budowa ogrodu wodnego w Parku Cytadela w Poznaniu

31/07/2018

Symbol: ZP.PN/1/2018 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie miejsc postojowych niezbędnych do obsługi budowanej sali gimnastycznej wraz z wykonaniem ogrodzenia północnej części działki terenie Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 na os. Pod Lipami 106 w Poznaniu

31/07/2018

Symbol: ZP.212.47.2018 - przetarg nieograniczony na:

Renowacja budynku tablicy wyników oraz budynku multimedialnego zlokalizowanego na terenie Torui Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa

31/07/2018

Symbol: ST/271/33/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji zapleczy hodowlanych na terenie Nowego ZOO.

01/08/2018

Symbol: SP67.ZP.252.2.2018 - przetarg nieograniczony na:

Budowa wielofunkcyjnego obiektu Orlik Open na terenie Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia na osiedlu Stefana Batorego 101 w Poznaniu

01/08/2018

Symbol: ZP.SP36.2.2018 - przetarg nieograniczony na:

Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej - etap II  budynku Szkoły Podstawowej nr 36 im. mjr Henryka Sucharskiego w ramach zadania modernizacja Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu położonej przy ul. Słowackiego 54/56 w Poznaniu

01/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.84.2018.LS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa ekranów i projektorów wraz z wykonaniem prac demontażowych, montażowych oraz konfiguracją elementów wyposażenia ekspozycji stałej Bramy Poznania

01/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.115.2018.LS - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu dla budowy wolnostojącej ścianki  do boulderingu oraz stanowiska do slackline wraz z realizacją w rejonie ul. Głównej  w Poznaniu

02/08/2018

Symbol: ZP.SP91/252-01/18 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska do koszykówki, siatkówki i tenisa wraz z wykonaniem bieżni oraz modernizacja placu zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Józefa Wybickiego położonej przy ul. Promyk 4 w Poznaniu

03/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.113.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa Rynku Łazarskiego w Poznaniu

03/08/2018

Symbol: SP75/ZP/231/1/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego "Małej Szkoły" wraz z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej nr 75 w Poznaniu, na podstawie projektu koncepcyjnego.

06/08/2018

Symbol: ZOU-XII.271.103.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Rewaloryzacja pl. Kolegiackiego w Poznaniu

10/08/2018