Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.212.30.2018 - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz świadczenie nadzoru autorskiego w ramach zadania "Modernizacja budynku z szatniami oddziału Rataje POSiR", zlokalizowanego pod adresem os. Piastowskie 106A w Poznaniu, działka nr 10/1, ark. nr 16, obręb 05a

24/05/2018

Symbol: ZP/1/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie ogrodu przedszkolnego z wydzieleniem części rekreacyjno-sportowej oraz usługi związane z wykonywanymi robotami budowlanymi

25/05/2018

Symbol: 2/2018/pn - przetarg nieograniczony na:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

28/05/2018

Symbol: ZOU-XII.271.52.2018.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja i instalacja wyposażenia pracowni niezbędnego
do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie matematyki i informatyki

28/05/2018

Symbol: ZP.212.28.2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ratownictwa wodnego - zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i przebywających na sezonowych kąpieliskach w Poznaniu.

29/05/2018

Symbol: ZSP1.ZP/252-01/18 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja boiska sportowego oraz remont podłogi sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 na os. Władysława Łokietka 104 w Poznaniu

29/05/2018

Symbol: ZP.212.31.2018 - przetarg nieograniczony na:

Budowa sieci kablowych nn-0,4kV i SN-15 kV wraz ze stacją transformatorową kontenerową 15/0,4kV dla zasilania odbiorów administracyjnych oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze słupami oświetlenia parkowego przy kładce trybun głównyc

29/05/2018

Symbol: ZOU-XII.271.71.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Budowa infrastruktury teletechnicznej WZKiB

30/05/2018

Symbol: ZOU-XII.271.59.2018.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa 80 notebooków

04/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.26.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem funkcji nadzoru dla zadania "Muzeum Enigmy w Poznaniu"

04/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.77.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa Rynku Łazarskiego w Poznaniu

05/06/2018

Symbol: SP6.ZP/252-02/18 - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja instalacji p.poż.: wymiana instalacji hydrantowej, wymiana stolarki drzwiowej - poprawa warunków ewakuacji, remont holu głównego w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi położonej na  Os Rusa 56 w Poznaniu i remont kortu tenisowego oraz rozebranie starego ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego z Oddziałami Integracyjnymi na os. Rusa 56 w Poznaniu

05/06/2018

Symbol: ZOU-XII.271.69.2018.MA - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usług pocztowych

05/06/2018

Symbol: SP58.ZP/251-03/18 - przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i przebudowanie boiska szkolnego wraz z oświetleniem i monitoringiem położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki przy ul. Ławica 3 w Poznaniu

06/06/2018

Symbol: ZP.XXLO/251-1/2018 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie i montaż  wieży ze zjeżdżalniami na terenie                         XX Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego na osiedlu Wichrowe Wzgórze 111 w Poznaniu w ramach zadania Centrum Sportowo - Rekreacyjne  na Os. Wichrowe Wzgórze w Poznaniu 

06/06/2018

Symbol: SP58.ZP/251-02/18 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa zaplecza sali sportowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 58 im. Jerzego Kukuczki przy ul. Ławica 3 w Poznaniu

06/06/2018

Symbol: ZSP6.ZP/251-02/2018 - przetarg nieograniczony na:

Budowa miasteczka rowerowego na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 na osiedlu Jana III Sobieskiego 105 w Poznaniu

06/06/2018

Symbol: ZSP6.ZP/251-01/2018 - przetarg nieograniczony na:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 na osiedlu Jana III Sobieskiego 105 w Poznaniu

06/06/2018

Symbol: SP75/ZP/231/1/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego "Małej Szkoły" wraz z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej nr 75 w Poznaniu, na podstawie projektu koncepcyjnego.

07/06/2018

Symbol: ZP.ZSP5/251-02/18 - przetarg nieograniczony na:

Budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 na os. Kosmonautów 111 w Poznaniu - zadanie nr 1

Remont łazienek dziewcząt i chłopców na I piętrze skrzydła budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 na os. Kosmonautów 111  w Poznaniu - zadanie nr 2

08/06/2018