Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.133.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Straży Miejskiej Miasta Poznania przy ul. Głogowskiej 26 w Poznaniu.

21/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.126.2019.LJ - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie zieleni na obiekcie sportowo - rekreacyjnym

22/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.119.2019.MD - przetarg nieograniczony na:

Wycena nakładów budowlanych i nasadzeń roślinnych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zjednoczeni w Poznaniu.

22/08/2019

Symbol: ZP.240.49.2019 - przetarg nieograniczony na:

Wygrodzenie wykopu w technologii ścianek szczelnych wraz z zabezpieczeniem istniejących fundamentów na terenie nieruchomości położonej przy ul. Golęcińskiej 27 w Poznaniu w ramach zadania inwestycyjnego "Modernizacjia infrastruktury kompleksu Rusałka"

22/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.142.2019.HS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa oraz instalacja mebli w ramach realizacji projektu "Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu".

23/08/2019

Symbol: ZP/07/2019 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa mieszanki z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej: AC8S, AC11S dla KR 3-4, warstwy wiążącej: AC16W dla KR 3-4 w maksymalnej ilości 700 Mg

23/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.135.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Stałe utrzymanie czystości na terenach nadwarciańskich

23/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.112.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Dostawę samochodów oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania"

23/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.55.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa z montażem narzędzi i pomocy dydaktycznych oraz szkolenie w zakresie ich użytkowania

23/08/2019

Symbol: ZZM.ZP/252-21/19P - przetarg nieograniczony na:

Pielęgnacja drzew na wybranych obiektach w ramach: "programu ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej" oraz "bezpiecznych przestrzeni" przy drzewach w parkach Szelągowskim, Tysiąclecia, Gagarina, Cytadela i przy ul. Armii Poznań - Pułaskiego /łącznie do pielęgnacji 508 drzew/, oraz założenie wiązań elastycznych na 4 kasztanowcach w Parku Szelągowskim

26/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.140.2019.LJ - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

26/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.132.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Wyprawka dla gzubka

26/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.114.2019.MM - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM oraz telefonów i tabletów bez kart SIM.

26/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.82.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Muzeum Enigmy w Poznaniu"

26/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.136.2019.MM - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowej terenów sportowo-rekreacyjnych.

27/08/2019

Symbol: ZTM.EZ.3310.13.2019 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja i wdrożenie zintegrowanego systemu zabezpieczania dostępu do sieci teleinformatycznej, monitorowania i logowania dostępu firm trzecich do infrastruktury informatycznej oraz zarządzanie stacjami roboczymi i urządzeniami mobilnymi Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

28/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.143.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Konserwacja boisk o nawierzchni ze sztucznej trawy

28/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.150.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Wynajem długoterminowy 4 samochodów osobowych z silnikiem benzynowym

30/08/2019

Symbol: 6/2019/pn - przetarg nieograniczony na:

DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI ORAZ WYPOSAŻENIA

30/08/2019

Symbol: ZOU-XII.271.118.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Dostawa urządzeń i stworzenie treści multimedialnych w przestrzeni Ostrowa Tumskiego

30/08/2019