Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.19.2018.MK - przetarg nieograniczony na:

Rezerwacje biletów lotniczych

26/02/2018

Symbol: ST/271/15/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest: a) wykonanie inwentaryzacji istniejącej kanalizacji na terenie Starego Zoo w Poznaniu oraz b) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej jej modernizacji. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje kanalizację, długość około 2,2km, zlokalizowaną na terenie Starego ZOO w Poznaniu położonego przy ul. Zwierzyniecka 19, 60 - 814 Poznań.

26/02/2018

Symbol: ZP/03/2018 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie naprawy wraz z dostawą i montażem części odcinka Wytwórni Mas Bitumicznych: przenośnik taśmowy skośny podający kruszywo do suszarki, suszarka kruszywa, podajnik kubełkowy gorącego kruszywa, przewód łączący przenośnik kubełkowy z sortownikiem

27/02/2018

Symbol: ZP.212.13.2018 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa pawilonu obsługującego kąpielisko miejskie Krzyżowniki Poznań, ul. Nad Jeziorem 21

27/02/2018

Symbol: ZOU-XII.271.22.2018.AS - przetarg nieograniczony na:

dostawa konfiguracja i instalacja wyposażenia pracowni niezbędnego
do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie matematyki i informatyki

27/02/2018

Symbol: ZOU-XII.271.23.2018.MK - zamówienie na usługi społeczne na:

Usługi cateringowe

28/02/2018

Symbol: ZOLiRM.IV/381-03/18 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa leków i preparatów leczniczych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy                         ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

28/02/2018

Symbol: ZOLiRM.IV/381-02/18 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa żywienia dojelitowego do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

28/02/2018

Symbol: ZP.212.12.2018 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie i dostarczenie medali odlewanych wg projektu POSiR, na potrzeby 11 PKO Poznań Półmaratonu

01/03/2018

Symbol: ZP/02/2018 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 30 000 m2 na terenie miasta Poznania frezarką o szerokości 1 m z wywozem materiału pofrezowego

01/03/2018

Symbol: MAP-1/18 - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa wystawy stałej rezerwatu archeologicznego Genius Loci na Ostrowie Tumskim

01/03/2018

Symbol: ZOU-XII.271.1.2018.KW - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia w zakresie użytkowania środków trwałych przeznaczonych do kształcenia zawodowegodla dwóch szkół - szczegóły w załączniku nr 1.1 i 1.2 - w ramach projektu "Wyposażenie placówek oświatowych                w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

Część I: Sprzęt komputerowy

Część II: Zestawy narzędzi, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie pracowni

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich, pierwszej jakości. Warunkiem prawidłowej realizacji projektu jest działanie zgodne  z wytycznymi zawartymi m.in. w: umowie dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0001/16-00 oraz Studium Wykonalności.

01/03/2018

Symbol: ZZM.ZP/252-03/18P - przetarg nieograniczony na:

Rozbudowa placu zabaw na Placu Nowakowskiego - Zielony Przystanek - plac Nowakowskiego wraz z pielęgnacją i utrzymaniem całego terenu

02/03/2018

Symbol: DOA.ZP.01.2018 - przetarg nieograniczony na:

Termomodernizacja budynku wraz z instalacją odgromową oraz wykonanie zabezpieczenia konstrukcji osiadającej części budynku użyteczności publicznej, wykonanie płyty audytoryjnej na skarpie na terenie Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego Nr 1 przy ul. Saperskiej 15 w Poznaniu

02/03/2018

Symbol: ZTM.EZ.3310.1.2018 - przetarg nieograniczony na:

Usługa prowadzenia kontroli parametrów funkcjonowania systemu Poznański Rower Miejski (PRM)

05/03/2018

Symbol: ZOU-XII.271.20.2018.MK - zamówienie na usługi społeczne na:

Usługi edukacyjne w ramach projektu "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania"

05/03/2018

Symbol: ST/271/10/2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy budynku lwiarni na terenie Starego ZOO w Poznaniu ,ul. Zwierzyniecka 19, działka nr 86/6.

05/03/2018

Symbol: ZP.212.16.2018 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest "Modernizacja nabrzeża nad Jeziorem Kierskim - dodatkowy odcinek nabrzeża na kąpielisku Krzyżowniki" obejmujący remont nabrzeża o łącznej długości 80,0 m na terenie nieruchomości położonej przy ul. Nad Jeziorem 21 w Poznaniu.

06/03/2018