Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.22.2017.MJA - przetarg nieograniczony na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Nazwa zamówienia: świadczenie usług cateringowych
Ogłoszenie znajduje się w zakładce Komunikaty/Inne ogłoszenia - zamówienie na usługi społeczne:

http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/news/od-2017-02-22-do-2017-03-02,c,8460/od-2017-02-22-do-2017-03-02,103091.html

02/03/2017

Symbol: ZOU-XII.271.3.2017.MA - przetarg nieograniczony na:

Likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów

02/03/2017

Symbol: ZOU-XII.271.18.2017.MK - przetarg nieograniczony na:

Usługa rezerwacji, sprzedaży, wystawienia i dostarczenia biletów lotniczych
na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie na potrzeby Urzędu Miasta Poznania w 2017 roku.

03/03/2017

Symbol: ZOU-XII.271.15.2017.HS1 - przetarg nieograniczony na:

przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku
Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu

03/03/2017

Symbol: ZZM.ZP/252-05/17P - przetarg nieograniczony na:

Rewitalizacja parku Górczyńskiego w Poznaniu 

07/03/2017

Symbol: ZOU-XII.271.20.2017.JA - przetarg nieograniczony na:

Remont elewacji PCŚ

09/03/2017

Symbol: PDT 02/2017 - przetarg nieograniczony na:

Renowacja ogrodzenia Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona w Poznaniu od strony ul. Matejki

09/03/2017

Symbol: ZZM.ZP/252-06/17P - przetarg nieograniczony na:

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z rozdzielnicą elektryczną na części działki nr: 17/23, ark. 09, obręb Wilda położonej w Poznaniu w rejonie ul. Dolnej Wilda i O. Żelazka - w ramach zadania Budowa rozdzielnicy elektrycznej w Parku im. Jana Pawła II

09/03/2017

Symbol: ZP.1.2017 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa hali sportowej na terenie Gimnazjum nr 58 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego przy ul. Małoszyńskiej 38 w Poznaniu w ramach zadania budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych, polegającej na zmianie kształtu i pokrycia dachu oraz ścian szczytowych

10/03/2017

Symbol: ZOU-XII.271.12.2017.MK - przetarg nieograniczony na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

na organizację cyklu weekendowych imprez kulturalnych, sportowych i społecznych
pt. "Lato na Madalinie 2017"

znajduje się w zakładce Komunikaty/Inne ogłoszenia - zamówienie na usługi społeczne:

http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/news/od-2017-02-15-do-2017-03-14,c,8460/od-2017-02-15-do-2017-03-14,102819.html

14/03/2017

Symbol: ZOU-XII.271.134.2016.HS1 - konkurs na:

Konkurs na koncepcję rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 7.1.2, 7.2.2, 8.2, 8.3, 10 Regulaminu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, pok. 152) do dnia 17.11.2016 r. do godz. 15:00.

Każdy uczestnik dopuszczony do udziału w Konkursie ma prawo złożyć w ramach pierwszego etapu konkursu jedno opracowanie stanowiące opis przyszłej wizji rewaloryzacji Rynku Łazarskiego w Poznaniu, który przesyła na adres Zamawiającego lub składa w jego siedzibie
(Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61 - 841 Poznań,
pok. 152, do dnia 14 grudnia 2016 r. do godz. 15:00.

Uczestnik dopuszczony do II ETAPU KONKURSU składa jedną pracę konkursową, którą przesyła na adres Zamawiającego lub składa
w jego siedzibie (Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, pok. 152) do dnia 20 marca 2017 r. do godz. 15:00.

20/03/2017

Symbol: ZOU-XII.271.21.2017.MJA - przetarg nieograniczony na:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM oraz telefonów i tabletów bez kart SIM dla następujących miejskich jednostek organizacyjnych: - Urząd Miasta Poznania,

- Zarząd Dróg Miejskich,

- Zarząd Transportu Miejskiego,

- Poznańskie Centrum Świadczeń,

- Straż Miejska Miasta Poznania,

- Zakład Lasów Poznańskich,

- Zakład Robót Drogowych,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.

30/03/2017