Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.178.2019.LJ - przetarg nieograniczony na:

Dostawa komputerów i oprogramowania do Poznańskiego Centrum Świadczeń

22/10/2019

Symbol: ZZM.ZP/252-25/2019P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu Lasku Katyńskiego w Poznaniu (wycinka drzew, uprawienie terenu oraz posadzenie 116 szt. drzew).

22/10/2019

Symbol: ZSH.2020.18.2019.A1 - przetarg nieograniczony na:

Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu - etap II

23/10/2019

Symbol: ZTM.EZ.3310.15.2019 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja i wdrożenie Systemu Silnego Uwierzytelnienia na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu

24/10/2019

Symbol: ZOU-XII.271.170.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego

24/10/2019

Symbol: ZP.240.58.2019 - zamówienie na usługi społeczne na:

Ochrona fizyczna osób i mienia POSiR w roku 2020

25/10/2019

Symbol: ZZM.ZP/252-27/19 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania Parku Szelągowskiego w Poznaniu

25/10/2019

Symbol: ZOU-XII.271.186.2019.LJ - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wody deszczowej oraz drenażu opaskowego ścian fundamentowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

25/10/2019

Symbol: ZOLiRM.IV/381-07/19 - przetarg nieograniczony na:

Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ dla dwóch lokalizacji: przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu oraz dla Filii Zakładu przy ul. Cysterek 5 w Owińskach

25/10/2019

Symbol: ZOU-XII.271.181.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania

25/10/2019

Symbol: ZP/11/2019 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa eko-tłucznia sortowanego o frakcji 0-31,5 mm, 32-63 mm, w ilości do 27 000 Mg dla Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu

29/10/2019

Symbol: Zp/12/2019 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa prefabrykatów betonowych dla Zakładu Robót Drogowych w Poznaniu

29/10/2019

Symbol: ZP/09/2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie sukcesywnych dostaw lekkiego oleju opałowego w ilości do 340 000 litrów dla Zakładu Robót Drogowych przy ul. Energetycznej 4  w Poznaniu

29/10/2019

Symbol: ZOLiRM.IV/381-05/19 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa, rozbudowa i remont Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o dodatkowe skrzydło wraz z wbudowanym wyposażeniem.

29/10/2019

Symbol: ZOU-XII.271.185.2019.MD - przetarg nieograniczony na:

Remont toalet w holu w budynku UMP ul. Libelta 16/20

30/10/2019

Symbol: ZP.240.57.2019 - przetarg nieograniczony na:

Remont pomieszczeń w Budynku Głównym O/Malta w Poznaniu, ul. Wiankowa 3

04/11/2019

Symbol: ZOU-XII.271.156.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa Rynku Łazarskiego w Poznaniu

04/11/2019

Symbol: ZP/10/2019 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 80 000 m2 na terenie miasta Poznania frezarką o szerokości 1 m z wywozem materiału pofrezowego

05/11/2019