Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZZM.ZP/252-26/19 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania dwóch terenów zieleni w rejonie ulicy Podkomorskiej i w rejonie ulic Husarskiej i Kanclerskiej" w ramach zadania pn. "Modernizacja zieleni parkowej"

15/10/2019

Symbol: CUW-II.4440.44.2019 - zamówienie na usługi społeczne na:

przygotowanie i dostawę całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

Część 1

Zamówienie dla mieszkańców DPS przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu.

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia  dla 115 mieszkańców DPS.

Ilość poszczególnych porcji wskazano w załączniku nr 1 do SIWZ

Część 2

Zamówienie dla mieszkańców DPS przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddziału
przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu.

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla 170 mieszkańców DPS
przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu oraz Oddziału przy ul. Zamenhofa 142a oraz 10 osób konsumujących obiad na stołówce 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty w Oddziale Dziennego Pobytu  przy ul. Konarskiego 11/13.

Ilość poszczególnych porcji wskazano w załączniku nr 1 do SIWZ

Część 3

Zamówienie dla DPS przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu.

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia  dla 137 mieszkańców.

Ilość poszczególnych porcji wskazano w załączniku nr 1 do SIWZ

Część 4

Zamówienie dla DPS przy ul. Niedziałkowskiego 22 w Poznaniu

Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia  dla 35 mieszkańców.

Ilość poszczególnych porcji wskazano w załączniku nr 1 do SIWZ

15/10/2019

Symbol: ZOU-XII.271.160.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i montaż doposażenia pracowni.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

część I: dostawa i montaż mebli

część II: dostawa białych tablic z akcesoriami  biurowymi

16/10/2019

Symbol: ZP.ZSS/271-1/2019 - przetarg nieograniczony na:

Remont i termomodernizacja dachu budynku warsztatów budynku Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Zamenhofa 142 w Poznaniu.

17/10/2019

Symbol: ZP/08/2019 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 31 000 m2 na terenie miasta Poznania frezarką o szerokości 1 m z wywozem materiału pofrezowego

17/10/2019

Symbol: 1/2019 - przetarg nieograniczony na:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej nr 70 w Poznaniu, tj. rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych, pokrycie dachów budynków dydaktycznego i łącznika papą termozgrzewalną - ok. 1100 m2, wymianie przewodów instalacji odgromowej naprężanej.

Miejsce realizacji: ul. Piękna 37, 60-591 Poznań.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiar robót i STWiORB - załączniki nr 7 i nr 8 do SIWZ.

17/10/2019

Symbol: ZOU-XII.271.167.2019.LJ - przetarg nieograniczony na:

Modernizacja toalet w budynku Urzędu Miasta Poznania

18/10/2019

Symbol: ZOU-XII.271.173.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Prace remontowo-budowlane w lokalizacji Głogowska 26.

18/10/2019

Symbol: ZOU-XII.271.176.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Wyprawka dla gzubka

21/10/2019

Symbol: ZOU-XII.271.178.2019.LJ - przetarg nieograniczony na:

Dostawa komputerów i oprogramowania do Poznańskiego Centrum Świadczeń

22/10/2019

Symbol: ZZM.ZP/252-25/2019P - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu Lasku Katyńskiego w Poznaniu (wycinka drzew, uprawienie terenu oraz posadzenie 116 szt. drzew).

22/10/2019

Symbol: ZSH.2020.18.2019.A1 - przetarg nieograniczony na:

Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu - etap II

23/10/2019

Symbol: ZOU-XII.271.170.2019.EW - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego

24/10/2019

Symbol: ZOU-XII.271.181.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania

25/10/2019

Symbol: ZOU-XII.271.156.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa Rynku Łazarskiego w Poznaniu

29/10/2019

Symbol: ZOLiRM.IV/381-05/19 - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa, rozbudowa i remont Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o dodatkowe skrzydło wraz z wbudowanym wyposażeniem.

29/10/2019