Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.51.2017.AS - licytacja elektroniczna na:

wydruk gazetki osiedlowej

04/05/2017

Symbol: 75868-2017 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie dokument acj i proj ektowej ciągu t errariów dla zwierząt zmiennocieplnych, pawilonu z wybiegiem dla żyraf , pawilonu z wybiegiem dla nosorożców, uzupełnienia wybiegu dla słoni (brama treningowa)

05/05/2017

Symbol: ZTM.EZ.3310.7.2017 - przetarg nieograniczony na:

dostawa 50 000 kart elektronicznych niespersonalizowanych

08/05/2017

Symbol: ZOU-XII.271.52.2017.MC - przetarg nieograniczony na:

Zamówienie na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy, o wartości poniżej 750 000 euro.

Zapewnienie obsługi technicznej imprezy plenerowej "Smochy Festiwal".

LINK:  http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/news/od-2017-04-26-do-2017-05-08,c,8460/od-2017-04-26-do-2017-05-08,105181.html

08/05/2017

Symbol: ZOU-XII.271.49.2017.HS - przetarg nieograniczony na:

Sprzątanie brzegów jezior: J. Kierskiego, J. Strzeszyńskiego, i J. Rusałka.
Prace będą wykonywane w ramach zadania "Konserwacja rowów, cieków, zbiorników wodnych oraz małej retencji i budowli wodnych".

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ wraz z załącznikami:

  nr 1 do umowy - zakres przedmiotu zamówienia

  nr 2 do umowy - mapy z zaznaczonymi odcinkami przeznaczonymi do sprzątania.

Zamawiający wymaga udzielenia 6 miesięcy rękojmii na wykonany przedmiot  zamówienia

08/05/2017

Symbol: ZP.ZSzOS/271-2/17 - przetarg nieograniczony na:

Remont elementów boiska szkolnego - bieżnia przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 przy ul. Głuszyna 187 w Poznaniu  - II etap

08/05/2017

Symbol: ZP.ZSzOS/271-1/17 - przetarg nieograniczony na:

Remont sanitariatu na II piętrze w budynku Zespołu Szkół  z Oddziałami Sportowymi nr 5 położonego przy ul. Głuszyna 187  w Poznaniu

08/05/2017

Symbol: ZP.SP74/271-2/17 - przetarg nieograniczony na:

Remont placu szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 74 im. Mikołaja Kopernika położonej przy ulicy Trybunalskiej 17/25 w Poznaniu

08/05/2017

Symbol: ZOU-XII.271.45.2017.JA - przetarg nieograniczony na:

Zamówienie na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy, o wartości poniżej 750 000 euro.

Kompleksowa organizacja Poznańskiego Dnia Energii 2017

LINK: http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/news/od-2017-04-13-do-2017-05-12,c,8460/od-2017-04-13-do-2017-05-12,104834.html

08/05/2017

Symbol: DT.212.16.2017 - przetarg nieograniczony na:

Prace modernizacyjne nawierzchni hydroizolacyjnych w oddziale Malta, Poznań, ul. Wiankowa 3

10/05/2017

Symbol: DOA.ZP.1.2017 - przetarg nieograniczony na:

Zabezpieczenie konstrukcji osiadającej części budynku użyteczności publicznej, wykonanie płyty audytoryjnej na skarpie oraz termomodernizacja budynku wraz z instalacją odgromową Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego Nr 1 przy ul. Saperskiej 15 w Poznaniu

10/05/2017

Symbol: ZP.1.17 - przetarg nieograniczony na:

Remont sanitariatu chłopców w budynku Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia na osiedlu Stefana Batorego 101 w Poznaniu

11/05/2017

Symbol: ZP/03/2017 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 80 000 m2 na terenie miasta Poznania frezarką o szerokości 1 m z wywozem materiału pofrezowego

11/05/2017

Symbol: ZOU-XII.271.41.2017.MA - przetarg nieograniczony na:

Zarządzanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Poznaniu

11/05/2017

Symbol: ZOU-XII.271.34.2017.HS1 - przetarg nieograniczony na:

zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych Osiedla

15/05/2017

Symbol: 1/2017/pn - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest robota budowlana polegająca na przebudowie lokalu usługowego przy ul. ul. Rubież 14A/37  w Poznaniu i jego adaptacji na filię Biblioteki Raczyńskich

15/05/2017

Symbol: ZOU-XII.271.32.2017.AS - przetarg nieograniczony na:

usługa sprzątania zewnętrznego i odśnieżania

15/05/2017

Symbol: ZOU-XII.271.26.2017.AS - przetarg nieograniczony na:

stałe utrzymanie czystości na terenach nadwarciańskich

16/05/2017

Symbol: PMA/231-91/17 - przetarg nieograniczony na:

Prowadzenie zajęć w zakresie rekreacji ruchowej (nauka i doskonalenie pływania, zajęcia dla niemowląt, aerobik w wodzie, gimnastyka rehabilitacyjna, urodziny) na krytej Pływalni Miejskiej Atlantis na os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu

22/05/2017

Symbol: ZOU-XII.271.37.2017.MK - przetarg nieograniczony na:

Wyceny nieruchomości

22/05/2017