Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZP.240.04.2019 - przetarg nieograniczony na:

Usługa pomiaru czasu dla uczestników dla imprez biegowych, organizowanych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w roku 2019.

22/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.223.2018.MA - przetarg nieograniczony na:

Wyceny nieruchomości dla potrzeb realizacji zadania gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta Poznania

22/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.200.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i instalacja wyposażenia klimatyzacyjnego w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

23/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.1.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Zakup paliwa za pomocą kart bezgotówkowych na stacjach paliw

25/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.4.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Doradztwo techniczne w zakresie funkcjonowania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu

25/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.207.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i instalacja wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

25/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.5.2019.JW - przetarg nieograniczony na:

Sprzątanie pomieszczeń Poznańskiego Centrum Świadczeń

28/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.208.2018.JW - przetarg nieograniczony na:

Dostawę i instalację wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowychw nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania (przyrządy)"

Uwaga! zmiana załącznika nr 1a do SIWZ

28/01/2019

Symbol: ZP.271.1.2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie sensorycznego plac zabaw dla uczniów szkoły i okolicznych mieszkańców na terenie Szkoły Podstawowej nr 78 położonej przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu

29/01/2019

Symbol: PDT 1/2019 - przetarg nieograniczony na:

Remont mostków znajdujących się na terenie Parku im. Thomasa Woodrowa Wilsona w Poznaniu

29/01/2019

Symbol: 1/2019/pn - przetarg nieograniczony na:

Przebudowa wnętrza historycznego (starego) budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

29/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.202.2018.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa, konfiguracja, instalacja sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

29/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.201.2018.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i instalacja wyposażenia gastronomicznego w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

30/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.9.2019.MA - przetarg nieograniczony na:

Kompleksowa organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM 2019 w Cannes, Francja

31/01/2019

Symbol: ZP.212.05.2019 - przetarg nieograniczony na:

Budowa slipu (pochylni) do wodowania sprzętu wodnego na północnym brzegu jeziora Rusałka wraz z modernizacją (utwardzeniem) drogi dojazdowej na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Golęcińskiej w Poznaniu

31/01/2019

Symbol: ZTM.EZ.3310.2.2019 - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie prac utrzymaniowo - serwisowych systemu ITS Poznań

31/01/2019

Symbol: ZOU-XII.271.222.2018.HS - przetarg nieograniczony na:

Usługa sprzątania wnętrz budynków Urzędu Miasta Poznania

01/02/2019

Symbol: ZOU-XII.271.203.2018.MC - przetarg nieograniczony na:

Dostawa monitorów i projektorów wraz z wykonaniem prac demontażowych, montażowych oraz konfiguracją elementów wyposażenia ekspozycji stałej Bramy Poznania

01/02/2019

Symbol: ZOU-XII.271.224.2018.EW - przetarg nieograniczony na:

Sprzedaż, dostawa i montaż  foteli obrotowych

04/02/2019

Symbol: ZP/01/2019 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywne wykonywanie frezowania nawierzchni asfaltobetonowych w szacunkowej maksymalnej ilości do 46 000 m2 na terenie miasta Poznania frezarką o szerokości 1 m z wywozem materiału pofrezowego

05/02/2019