Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: ZOU-XII.271.41.2019.JW - przetarg nieograniczony na:

Usługa pielęgnacji zieleni przy budynkach Urzędu Miasta Poznania wraz z nasadzeniem roślin.

22/03/2019

Symbol: WM-O-A-271-4/19 - przetarg nieograniczony na:

Druk i dostawa kwartalnika "Kronika Miasta Poznania" 4 numery: 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019 (ISSN 0137-3552)

22/03/2019

Symbol: CTK.BA.2261.03.2019 - przetarg nieograniczony na:

Wydruki dla Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

25/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.43.2019.JW - przetarg nieograniczony na:

Wykupienie asysty technicznej firmy Oracle dla oprogramowania Oracle Database

25/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.35.2019.MC - przetarg nieograniczony na:

Wymiana dźwigu osobowego w budynku przy ul. Głogowska 26 oraz zabudowa szybu w systemie płyt Compacmel Plus Ignifugo

25/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.15.2019.AS - przetarg nieograniczony na:

Dostawa mebli, komputerów, pomocy dydaktycznych i innych, w zakresie

doposażenia Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w 19 szkołach branżowych I stopnia i technikach na terenie Miasta Poznania

25/03/2019

Symbol: ZP.240.27.2019 - przetarg nieograniczony na:

Usługi pielęgnacji terenów zielonych.

Część 1:

Usługa pielęgnacji terenów zielonych, polegająca m.in. na: koszeniu trawy, odchwaszczaniu, cięciu krzewów, na terenie Oddziału Malta ul. Wiankowa 3 oraz Camping- Hotelu Malta, ul. Krańcowa 98 w Poznaniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1,1a do SIWZ.

Część 2 :

Oddział Kasprowicza pielęgnacja trawników - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.

26/03/2019

Symbol: WM-O-A-271-5/19 - przetarg nieograniczony na:

Druk i dostawa albumu "100 lat Uniwersytetu Poznańskiego. Wspólna pasja od  wieku" (ISBN Wydawnictwa 978-83-7768-214-2)

27/03/2019

Symbol: ZP.240.24.2019 - przetarg nieograniczony na:

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń przed sezonem Tor Regatowy Malta, w Poznaniu ul. Wiankowa 3

28/03/2019

Symbol: ZTM.EZ.3310.7.2019 - przetarg nieograniczony na:

Usługa realizacji systemu szybkich płatności internetowych przy zakupie produktów oferowanych w taryfie biletowej, tj. doładowania tPortmonetki oraz biletów okresowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Zamawiającego w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usługi

29/03/2019

Symbol: ZOLiRM.IV/381-02/19 - przetarg nieograniczony na:

Pakiet nr 1: Dostawa, instalacja oraz konfiguracja systemów zabezpieczenia dostępu do sieci, wdrożenie systemu antyspamowego dla serwera mailowego, urządzeń sieciowych.

Pakiet nr 2: Dostawa, instalacja oraz konfiguracja komputerów stacjonarnych, systemu antywirusowego, drukarki sieciowej.

Pakiet nr 3: Dostawa, instalacja oraz konfiguracja serwera, macierzy.

29/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.28.2019.MM - przetarg nieograniczony na:

Wykonanie izolacji pionowej wraz z pracami towarzyszącymi ścian fundamentowych elewacji północnej budynku UMP cz. "A" przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.

29/03/2019

Symbol: ZOU-XII.271.207.2018.MM - przetarg nieograniczony na:

Dostawa i instalacja wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania".

01/04/2019

Symbol: ZSiPO.ZP.1.2019 - przetarg nieograniczony na:

Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Berwińskiego 2/4 w Poznaniu.

02/04/2019

Symbol: ZP.P150/271-1/2019 - przetarg nieograniczony na:

Remont sal przedszkolnych, sanitariatów oraz pomieszczeń magazynowych w budynku Przedszkola nr 150 na osiedlu Rusa 120 w Poznaniu

02/04/2019

Symbol: ZZM.ZP/252-05/2019P - przetarg nieograniczony na:

Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej w Poznaniu

05/04/2019