Zamówienia publiczne

Zamówienie Termin składania ofert

Symbol: SZ/271-48/2017 - przetarg nieograniczony na:

Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art. 701 KC - Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa granulatów i karmy dla zwierząt.

19/12/2017

Symbol: ZOU-XII.271.165.2017.MM - przetarg nieograniczony na:

Zagospodarowanie i rewaloryzacja kompleksu Dzieciniec pod Słońcem wraz z terenem ogrodu jordanowskiego w ramach projektu "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu" - formuła zaprojektuj
i wybuduj.

19/12/2017

Symbol: ZOU-XII.271.163.2017.MM - przetarg nieograniczony na:

Przeprowadzenie modernizacji i dostosowania pomieszczeń w ramach projektu

"Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu".

20/12/2017

Symbol: ZOU-XII.271.181.2017.MK - zamówienie na usługi społeczne na:

Świadczenie usług pocztowych dla MOPR

21/12/2017

Symbol: ZP.3.2017 - przetarg nieograniczony na:

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Żłobków nr 4 w Poznaniu

21/12/2017

Symbol: ZZM.ZP/252-44/17P - przetarg nieograniczony na:

Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej - V zadań

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna pod adresem: zzmpoznan.pl

21/12/2017

Symbol: DT.212.56.2017 - przetarg nieograniczony na:

Usługę sprzątania biur i innych pomieszczeń w budynkach oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji

22/12/2017

Symbol: ZOU-XII.271.95.2017.MK - przetarg nieograniczony na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE


na usługi szkoleniowe w projektach edukacyjnych ZIT

znajduje się w zakładce Komunikaty/Inne ogłoszenia - zamówienie na usługi społeczne:

http://bip.poznan.pl/bip/wydzial-zamowien-i-obslugi-urzedu,2218/news/zou-xii-271-95-2017-mk,c,8460/zou-xii-271-95-2017-mk,109420.html

15/01/2018

Symbol: ZOU-XII.271.168.2017.HS - przetarg nieograniczony na:

Interwencyjne porządkowaniu powierzchni nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, podzielonych na dwa  rejony obejmujące następujące dzielnice: 

1- Rejon Wilda

2- Rejon Stare Miasto

16/01/2018