Zarządzenie nr 609/2003/P

W sprawie ustalenia wzorów wniosku, umowy i sprawozdania dotyczących udzielenia dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-08-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-08-08

Kategoria zarządzenia

Programy wieloletnie i roczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-07-16 16:13:49.0