Zarządzenie nr 619/2011/P

zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania komunalnych nieruchomości gruntowych lub ich części.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2011-10-03

Data wejścia w życie zarządzenia

2012-01-01

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-14 16:16:13.0