Zarządzenie nr 761/2012/P

zmieniające zarządzenie w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania komunalnych nieruchomości gruntowych lub ich części.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2012-11-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2013-01-01

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-19 16:14:38.0