Szpital Miejski im. Franciszka Raszei (ZOZ Jeżyce)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor - lek. Elżbieta Wrzesińska-Żak,Za-ca Dyrektora ds. Finansowych mgr Mariola Chlebowska
ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań
61 848 10 11
godziny urzędowania: 7.00-14.35
NIP do faktur: 7811619837
REGON: 000313325
sekretariat@raszeja.poznan.pl
www.raszeja.poznan.pl

Kompetencje i zadania

  1. Szpital Miejski im. Franciszka Raszei z siedzibą w Poznaniu (60-834) przy ul. Mickiewicza 2 jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
  2. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących ich wykonywanieŚwiadczenia zdrowotne polegają na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji. Udzielane Świadczenia zdrowotne polegają na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji.  
  3. Udzielane są w oddziałach, izbach przyjęć, blokach operacyjno-zabiegowych, ambulatoryjnie w poradniach
    i gabinetach, w pracowniach diagnostycznych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

a)    Uchwała Rady Miasta

b)    Statut (z załącznikami)

c)    Regulamin Organizacyjny

d)    Tworzenie wewnętrznych aktów prawnych

Informacja o stanie mienia

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Gotter
Data wytworzenia informacji: 2023-10-11 00:00
Opis zmian: brak (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Rafał Kaluga
Data i godzina publikacji: 2024-01-19 11:51