Szpital Miejski im. Franciszka Raszei (ZOZ Jeżyce)

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor - lek. Elżbieta Wrzesińska-Żak,Za-ca Dyrektora ds. Finansowych mgr Mariola Chlebowska
ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań
61 848 10 11
godziny urzędowania: 7.00-14.35
NIP do faktur: 7811619837
REGON: 000313325
sekretariat@raszeja.poznan.pl
www.raszeja.poznan.pl

Kompetencje i zadania

  1. Szpital Miejski im. Franciszka Raszei z siedzibą w Poznaniu (60-834) przy ul. Mickiewicza 2 jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
  2. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących ich wykonywanieŚwiadczenia zdrowotne polegają na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji. Udzielane Świadczenia zdrowotne polegają na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji.  
  3. Udzielane są w oddziałach, izbach przyjęć, blokach operacyjno-zabiegowych, ambulatoryjnie w poradniach
    i gabinetach, w pracowniach diagnostycznych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

a)    Uchwała Rady Miasta

b)    Statut (z załącznikami)

c)    Regulamin Organizacyjny

d)    Tworzenie wewnętrznych aktów prawnych

Regulamin

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Joanna Przybylska
Data wytworzenia informacji: 2022-06-15 00:00
Opis zmian: publikacja oświadczenia majątkowego (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Joanna Przybylska
Data i godzina publikacji: 2022-06-15 10:56