Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania

od 2020-11-19

Archiwum zakładowe Urzędu Miasta Poznania udostępnia dokumenty na wniosek klienów.

W swoich zasobach Archiwum Zakładowe posiada: dokumentację pracowniczą zlikwidowanych miejskich jednostek organizacyjnych i komunalnych zakładów pracy. Archiwum posiada także dokumentację dotyczącą przydziałów lokali mieszkalnych i użytkowych, oraz postępowań wywłaszczenia, przejęcia w zarząd lub czasowego zajęcia nieruchomości.

Klienci mogą wnioskować o udostępnienie dokumentów. W tym celu należy złozyć odpowiedni wniosek. Szczegóły, w tym wykaz zlikwidowanych zakładów pracy, których dokumentacja znajduje się w zasobie Archiwum Zakładowego UMP, dostępne są w zakładce BIP: Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania - prowadzone sprawy 

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Kinga Kozłowska
ostatnia zmiana w dniu 2020-11-19 14:44 - Dodanie informacji o sprawach prowadzonych przez Archiwum Zakładowe UMP (Wprowadzenie informacji)