Bezpłatna mammografia

od 2023-04-21

Narodowy Fundusz Zdrowia organizuje badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Mogą je wykonać kobiety w wieku od 50 do 69 lat, w dowolnej lokalizacji, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

W ramach programu NFZ do badania uprawnione są kobiety, które spełniają jeden z dwóch warunków:

  • nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy, lub
  • są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u matki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte kobiety, u których wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi.

Badanie wykonać można m.in. w jednym z poznańskich oddziałów LUX MED. Rejestracja odbywa się pod nr tel. 58 666 24 44, 22 338 19 60 lub poprzez formularz  mammo.pl/formularz. Należy ze sobą zabrać zdjęcia lub płyty CD  z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED. Bezpłatnie zbadać piersi można również w Poznańskim Ośrodku Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM), gdzie na  pacjentki czeka nowoczesny mammograf cyfrowy.

Regularne badania i szybkie rozpoznanie choroby to najskuteczniejszy sposób na jej pokonanie. Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym diagnozowaniem raka piersi. Pozwala na wykrycie zmian, których nie można zaobserwować podczas samokontroli, a wcześnie wykryty nowotwór umożliwia natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości udział w programie zapewnia szybką ścieżkę diagnostyki i leczenia. Dzięki stałemu monitoringowi ułatwiony jest kontakt z placówkami prowadzącymi dalszą diagnostykę, co przyspiesza ewentualne konieczne leczenie.

Więcej informacji na temat mammografii i Programu Profilaktyki Raka Piersi można znaleźć na stronie www.mammo.pl.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Narodowy Fundusz Zdrowia
Data wytworzenia informacji: 2023-04-21 00:00
Opis zmian: Publikacja informacji dla mieszkańca (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Hanna Waligóra
Data i godzina publikacji: 2023-04-21 11:23