Debata nad Raportem o Stanie Miasta Poznania za rok 2019

od 2020-06-26

Prezydent Miasta Poznania opublikował Raport o stanie miasta Poznania za rok 2019 na portalu Bazy Danych Miasta www.badam.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w Bibliotece Dokumentów.

Prezydent Miasta Poznania opublikował Raport o stanie miasta Poznania za rok 2019 na portalu Bazy Danych Miasta www.badam.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w Bibliotece Dokumentów.

Raport ten jest także dostępny pod linkiem https://bip.poznan.pl/bip/projekty-uchwal/raport-o-stanie-miasta,147838.html

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Poznania  w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie miasta Poznania za rok 2019

Zgodnie z §28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Prezydent Miasta Poznania przedstawił Raport o Stanie Miasta, który obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w 2019 roku.

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 lipca 2020 roku, podczas sesji absolutoryjnej Rady Miasta Poznania, odbędzie się debata nad Raportem o Stanie Miasta, w której mogą zabierać głos mieszkańcy.Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania, w sekretariacie Biura Rady Miasta, pl. Kolegiacki 17, (w godzinach pracy Urzędu), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. do 6 lipca 2020 roku.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu podczas debaty według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Mieszkańcy, którzy zgłosili się do udziału w debacie będą zabierać głos przy stanowisku z komputerem, znajdującym się w Sali Sesyjnej S3. Wobec czego proszeni są
o przebywanie w tej Sali podczas debaty.  

Przykładowy wzór formularza zgłoszenia wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych w załączonym pliku.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu sesji mieszkaniec nie powinien na nią przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-26 13:30 - wprowadzenie aktualności (Aktualizacja)