Debata nad Raportem o Stanie Miasta Poznania za rok 2020

od 2021-06-02

Prezydent Miasta Poznania opublikował Raport o stanie miasta Poznania za rok 2020 na portalu Bazy Danych Miasta www.badam.poznan.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Poznania w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie miasta poznania za rok 2020

Zgodnie z § 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Prezydent Miasta Poznania przedstawił Raport o Stanie Miasta, który obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w 2020 roku.

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 czerwca 2021 roku, podczas sesji absolutoryjnej Rady Miasta Poznania, odbędzie się debata nad Raportem o Stanie Miasta Poznania za rok 2020, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania, w urnie znajdującej się w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta, pl. Kolegiacki 17 na parterze (w godzinach pracy Urzędu), najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. do 14 czerwca 2021 roku.

Podczas debaty mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miasta Poznania zgłoszenia do udziału w debacie.

Mieszkańcy, którzy zgłosili się do udziału w debacie będą zabierać głos przy stanowisku z komputerem, znajdującym się w Sali Sesyjnej S3 Urzędu Miasta Poznania. Wobec czego proszeni są o przebywanie w tej Sali podczas debaty.  

Przykładowy wzór formularza zgłoszenia wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych w załączonych plikach.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia w dniu sesji niepokojących objawów, mieszkaniec nie powinien na nią przychodzić, powinien pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia.

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Olga Kaczmar
Data wytworzenia informacji: 2021-06-02
Opis zmian: wprowadzenie komunikatu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2021-06-02 14:06