Informacja o opublikowaniu Raportu o stanie miasta Poznania za rok 2019 i możliwości udziału mieszkańców w debacie

od 2020-05-27

Prezydent Miasta Poznania informuje o opublikowaniu Raportu o stanie miasta Poznania za rok 2019 na portalu Bazy Danych Miasta www.badam.poznan.pl na Biuletynie Informacji Publicznej w Bibliotece Dokumentów.

Dokument stanowi raport o stanie gminy zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506). Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie powinien złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zaplanowano sesję, podczas której ma być przedstawiany raport. Mieszkańcy mogą zabrać głos według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miasta Poznania. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.Termin sesji Rady Miasta Poznania, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie miasta Poznania za rok 2019 oraz odbędzie się debata, zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

Przykładowy wzór formularza zgłoszenia oraz klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych w załączonych plikach.

Załączniki

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Beata Skrzypczak
ostatnia zmiana w dniu 2020-06-02 12:23 - dodanie tekstu o załącznikach (Aktualizacja)