Informacja o utworzeniu inicjalnej powiatowej (miejskiej) bazy danych GESUT.

od 2021-11-03

Prezydent Miasta Poznania informuje o utworzeniu powiatowej (miejskiej) inicjalnej bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) dla obszaru miasta Poznania. W ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych baza maidentyfikator zbioru danych przestrzennych PL.PZGiK.6473.

Podstawa prawna:

art. 7d pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897 ze zm.).

Powiatowa inicjalna baza danych GESUT została utworzona w wyniku realizacji projektu pn. Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług, dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Poznań, październik 2021 r.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Geopoz
Data wytworzenia informacji: 2021-10-27 00:00
Opis zmian: Wprowadzenie komunikatu z Geopozu (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2021-11-03 14:21