Jubileuszowy XXX konkurs "Zielony Poznań"

od 2023-04-21

W tym roku odbędzie się jubileuszowa, XXX edycja konkursu "Zielony Poznań" na najlepsze aranżacje przydomowych ogródków, balkonów, zieleńców i elewacji. Z tej okazji przygotowano wydarzenia towarzyszące - m.in. warsztaty, pokazy, koncert czy wspólne malowanie.

Co roku podczas konkursu ukazuje się ogromna pomysłowość uczestników. Ogrody z tajemniczymi zakątkami, działki z artystycznymi aranżacjami, balkony z ciekawą uprawą czy ukwiecone pasy zieleni świadczą o nieustającej pasji do roślin i dbałości o przyrodę, upiększając przy tym wizerunek Poznania.     

Z myślą o wszystkich poznaniankach i poznaniakach zakochanych w swoich zielonych oazach przygotowano specjalny program spotkań podczas tradycyjnej już zielonej majówki. Wydarzenie odbędzie się 6 maja od godz. 10:00 w parku Wilsona. Na wszystkich zainteresowanych czekać będą inspirujące warsztaty, pokazy, koncert, wspólne malowanie i wiele, wiele innych atrakcji.

Uczestnicy warsztatów wraz z animatorami namalują farbami akrylowymi obraz - okolicznościową ilustrację o wymiarach 1,50 m x 20 m. Ilustracja przedstawiać będzie różnorodny świat roślin, relację międzypokoleniową, oraz zaangażowanie w tworzenie i pielęgnowanie roślin w ogrodzie, na balkonie, czy tarasie. Nie zabraknie również zielnika roślin ogrodowych. Zaplanowano również przestrzeń na  spontaniczne malarstwo dla dzieci.

Dzięki połączeniu sił z różnych instytucji, edukacja będzie prowadzona z wielu zakresów -  kształtowania postaw proekologicznych, standardów ochrony drzew, edukacji w zakresie (nie)koszenia i (nie)grabienia przyrody, omówieniu roli zieleni w mieście dla człowieka i przyrody. Warsztaty mają pokazać jak zacząć przygodę z ekologią, bioróżnorodnością oraz sposobem zagospodarowania wód opadowych.

Jak wziąć udział w konkursie?

Miejski konkurs ma wyróżnić najlepsze aranżacje przydomowych ogródków, balkonów, tarasów zieleńców czy elewacji. Zgłoszenia przyjmowane będą od 2 maja do 20 czerwca w biurze konkursu - w Wydziale Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań). Karty zgłoszeń będzie można złożyć do skrzynki podawczej, która mieści się w holu budynku bądź przesyłać pocztą. Można je składać również w siedzibach rad osiedli bądź - w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych - w wybranym ROD, po uprzednim kontakcie z biurem konkursu pod numerem telefonu 61 878 50 49.

W holu budynku urzędu miasta przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, a także na stronie internetowej poznan.pl/zielonypoznan można pobrać regulamin oraz karty zgłoszeń. Udział jest bezpłatny.

Obiekty w konkursie podzielone są na sześć kategorii:

  • zieleńce, kwietniki osiedlowe, zakładowe, szkolne;
  • balkony, tarasy, loggie i okna;
  • ogrody przydomowe; 
  • działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub stowarzyszeń działających na rzecz działkowców;
  • pasy zieleni;
  • zielone dachy, jako ogrody na dachach konstruowane głównie w celach rekreacyjno-estetycznych.   

Konkurs składa się z dwóch etapów: osiedlowego i miejskiego.

I etap osiedlowy- zgłoszone obiekty oceniane będą (do 20 lipca) przez przedstawicieli rad osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców lub Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz działkowców.

II etap miejski - najwyżej zaopiniowane obiekty oceniane będą przez Miejską Komisję Konkursowa złożoną z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i urzędu miasta. Do 30 sierpnia Miejska Komisja Konkursowa zarekomenduje Prezydentowi Miasta Poznania wybór najciekawszych i najwyżej punktowanych obiektów zgłoszonych w sześciu kategoriach konkursu.

W konkursie przyznane zostaną także dwa Tytuły : Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najbardziej zazielenioną i ukwieconą elewację oraz Tytuł Prezydenta Miasta Poznania za najpiękniejszy ogród społeczny w Poznaniu. Mogą się o nie ubiegać instytucje, organizacje społeczne, spółdzielcze, podmioty gospodarcze wszystkich sektorów, wspólnoty mieszkaniowe (w tym budynki komunalne).

W tym roku zostaną przyznane wyróżnienia: Dyrektora Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pn. "Gatunki rodzime wśród roślin ogrodowych" oraz Kierownika Katedry Roślin Ozdobnych Dendrologii  i Sadownictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za "Ogród sprzyjający hortiterapii czynnej i biernej".

W dotychczasowych 29 edycjach konkursu "Zielony Poznań" wzięło udział ponad 93 tys. uczestników.

Nagrody dla uczestników konkursu "Zielony Poznań" zapewnia prezydent Poznania oraz partnerzy konkursu: Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Więcej informacji o konkursie oraz programie imprezy podamy już wkrótce na stronie www.poznan.pl oraz poznan.pl/zielonypoznan. Organizatorem konkursu "Zielony Poznań" oraz akcji edukacyjnych jest Miasto Poznań - Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
Data wytworzenia informacji: 2023-04-21 00:00
Opis zmian: Publikacja informacji dla mieszkańca (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Hanna Waligóra
Data i godzina publikacji: 2023-04-21 11:29