Karta parkingowa

od 2022-06-17

Kartę Parkingową może otrzymać osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej. Jest przyznawana na wniosek zainteresowanego, a jej posiadanie uprawnia właściciela do szeregu ułatwień.

Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej starosta. Osoby posiadające taki dokument mogą korzystać z wielu udogodnień. Aby w pełni i zgodnie z przepisami wykorzystywać kartę parkingową należy zapoznać się z zasadami jej wykorzystywania, uprawnieniami oraz odpowiedzialnością prawną.

Zasady       

Karta Parkingowa przypisana jest do osoby, a nie do pojazdu. Oznacza to, że może z niej korzystać zarówno kierujący samochodem właściciel karty, jak i inny kierowca, który w ramach pomocy niepełnosprawnemu przewozi go do miejsca docelowego. Najczęściej chodzi o dojazd do przychodni lekarskich, urzędów itp. W każdym przypadku zasada jest jedna - po zaparkowaniu samochodu w miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych kartę należy wyłożyć za przednią szybą w sposób umożliwiający odczytanie numeru i daty ważności. Po zakończonej pomocy kierowca oddaje Kartę właścicielowi.

Uprawnienia

Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:

  • B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach",
  • B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych",
  • B-3a "zakaz wjazdu autobusów",
  • B-4 "zakaz wjazdu motocykli",
  • B-10 "zakaz wjazdu motorowerów",
  • B-35 "zakaz postoju",
  • B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste",
  • B-38 "zakaz postoju w dni parzyste"
  • B-39 "strefa ograniczonego postoju".

Posiadacz Karty Parkingowej może bezpłatnie korzystać z wyznaczonych miejsc postojowych, tzw. kopert. Miejsca te są oznakowane zarówno znakami poziomymi jak i pionowymi. W całym mieście, na drogach zarządzanych przez ZDM wyznaczonych jest 536 takich kopert, w tym 232 w Strefie Płatnego Parkowania.

Mieszkaniec Poznania zameldowany na pobyt stały, posługujący się Kartą Parkingową, może zakupić w cenie 5 zł miesięcznie identyfikator dla osób z niepełnosprawnościami, który uprawnia doparkowania w całej SPP.


Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Straż Miejska
Data wytworzenia informacji: 2022-06-15 00:00
Opis zmian: Wporowadzenie informacji o karcie parkingowej (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Beata Skrzypczak
Data i godzina publikacji: 2022-06-17 08:53