Konsultacje - Polityka mieszkaniowa 2017-2027

od 2017-08-23

Biuro Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania prowadzi konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu "Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017 - 2027".

Konsultacje prowadzone będą do 15 września 2017 r. Ich celem jest poznanie opinii, propozycji i uwag mieszkańców na temat zapisów zawartych w projekcie ww. dokumentu.

Biuro Spraw Lokalowych opinie, propozycje i uwagi zbiera w formie pisemnej, na formularzu opinii i uwag, który można przesłać:

  • drogą elektroniczną na adres: slk@um.poznan.pl
  • pocztą, na adres: Biuro Spraw Lokalowych, ul. Matejki 50, 60-770 Poznań,
  • osobiście, w sekretariacie Biura Spraw Lokalowych UMP, ul. Matejki 50 (pokój nr 102), w godzinach: w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30.

Projekt "Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027" i formularz opinii i uwag

Metryczka

Opis zmian: korekta formatowania (Aktualizacja)
Opublikował(a): Lidia Janas
Data i godzina publikacji: 2017-08-23 11:27