Konsultacje - Polityka senioralna 2017-2021

od 2017-09-12

Prezydent Miasta Poznania zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021".

Uwagi i propozycje do projektu programu można składać: pisemnie pocztą elektroniczną na adres: wziss@um.poznan.pl, w terminie od 12 do 26 września 2017 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Poznania.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Polityka Senioralna Miasta Poznania na lata 2017-2021"

Metryczka

Opis zmian: wprowadzenie informacji o konsultacjach (Wprowadzenie informacji)
Opublikował(a): Lidia Janas
Data i godzina publikacji: 2017-09-12 11:07