Mieszkańcy mogą wziąć udział w debacie dotyczącej Raportu o stanie miasta Poznania za rok 2022

od 2023-05-31

Prezydent Miasta Poznania opublikował Raport o stanie miasta Poznania za rok 2022 w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania. Raport jest podsumowaniem działalności Prezydenta w 2022 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Poznania informuje, że Debata nad Raportem odbędzie się 20 czerwca 2023 rok podczas sesji absolutoryjnej Rady Miasta Poznania. W debacie może wziąć udział 15 mieszkańców.
Każdy mieszkaniec, który chce wziąć udział w debacie musi dostarczyć:

  • wypełniony druk zgłoszenia
  • listę z podpisami co najmniej 50 osób popierających jego kandydaturę.

Zgłoszenia należy wrzucić do urny znajdującej się w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta, pl. Kolegiacki 17 na parterze (w godzinach pracy Urzędu),
Termin zgłoszenia upływa 19 czerwca 2023 roku.

Podczas debaty mieszkańcy będą się wypowiadać według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miasta Poznania.

Przykładowy wzór formularza zgłoszenia wraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych w załączonych plikach.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).

Załączniki

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Test
Data wytworzenia informacji: 2023-06-02 00:00
Opis zmian: Test (Aktualizacja)
Opublikował(a): Jakub Wilmański
Data i godzina publikacji: 2023-06-02 11:18