Możliwości wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami - ważna informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych

od 2023-11-01

Termin na złożenie oświadczenia upływa 10 listopada 2023 roku (decydująca jest data wpływu dokumentu do urzędu).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami miejskim systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto również nieruchomości niezamieszkane, zlokalizowane na terenie Poznania, na których powstają odpady komunalne. Właściciele takich nieruchomości mają prawo do wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami organizowanego przez Poznań. W tym celu muszą w ciągu 60 dni od opublikowania niniejszego ogłoszenia złożyć odpowiednie oświadczenie wraz z kopią umowy na odbiór odpadów z dowolnym podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej (lista podmiotów RDR).

Podstawa prawna oraz szczegółowe informacje na ten temat zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania. Treść ogłoszenia znajduje się TUTAJ.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Wydział Gospodarki Komunalnej
Data wytworzenia informacji: 2023-09-11 00:00
Opis zmian: Korekta daty (Aktualizacja)
Opublikował(a): Anna Dąbrowska
Data i godzina publikacji: 2023-10-31 11:52