Nabór na rachmistrzów spisowych

od 2021-06-07

W stolicy Wielkopolski trwa uzupełniający nabór na rachmistrzów spisowych.

Osoby, które chciałyby pełnić tę funkcję, wciąż mogą zgłosić się do Urzędu Miasta Poznania. Zakwalifikowani kandydaci będą uczestniczyć w przeprowadzeniu Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i w piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegóły na stronie: www.poznan.pl/nsp2021/

Metryczka

Odpowiedzialny za treść: Kinga Kozłowska
Data wytworzenia informacji: 2021-06-07
Opis zmian: Dodanie aktywnego linku (Aktualizacja)
Opublikował(a): Kinga Kozłowska
Data i godzina publikacji: 2021-06-07 09:46