Od 1 lipca br. podwyżka opłat za wywóz odpadów

od 2019-05-27

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" informuje, że od 1 lipca 2019 r. będą wyższe opłaty za wywóz odpadów z nieruchomości.

Stawka opłaty od jednego mieszkańca z nieruchomości do 4 lokali mieszkalnych wyniesie

  • odpady zbierane selektywnie - 16 zł
  • odpady zbierane nieselektywnie - 30 zł

Stawka opłaty od jednego mieszkańca z nieruchomości powyżej 4 lokali mieszkalnych wyniesie

  • odpady zbierane selektywnie - 14 zł
  • odpady zbierane nieselektywnie - 30 zł

Opłatę należy uiszczać na dotychczasowy numer konta w zmienionej wysokości według nowych stawek. Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i nowej stawki opłaty zależnej od zadeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych (selektywnie lub nieselektywnie).

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.

Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. W przypadku, jeśli dane (np. liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość) wskazane w zawiadomieniu nie są zgodne ze stanem faktycznym, konieczne jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nowym formularzu obowiązującym od dnia 1 lipca 2019 roku.

Historia zmian

udostępniający/wytwarzający: Lidia Janas
ostatnia zmiana w dniu 2019-06-25 14:56 - aktualizacja tekstu (Aktualizacja)